top of page
Cute Notebooks

רוית כותבת

אני מצאתי בכתיבה מפלט מהכאב.הבחירה של לכתוב את הכאב ועל הכאב עזרה לי להתמודד עם הכעס, העצבות והקושי. 

בוחרת לשתף אתכן בדברים שנוצרו...

יכולות לכתוב לי בתגובות איך הרגשתן לקרוא ויכולות גם לשתף בכתיבה שלכן. 

חיבוק, 

רוית

1
2
bottom of page