top of page
מקץ-שעות-כריכה-קדמית-999x1536.jpg

מקץ שעות 

ספר שירים בנושא לידה שקטה

רוית גרוסמן דוד

על הספר

בספר שיריה הראשון "מקץ שעות" חושפת בעוז רווית גרוסמן דוד 

שירה רוויית כאב ותשוקה לחיים ומגוללת בפני הקוראים את מסעה

לעבר לידת תינוק חי. 

בגילוי לב פותחת המשוררת צוהר אל נושא הלידות השקטות, אל

הזוגיות וההורות שבצילן ומישירה מבט אל עצמה, משפחתה ואל מעגלים רחוקים יותר. 

בכנות כובשת הספר שופך אור על נושאים רגישים אלו וההתמודדות מולם. 

אי אפשר לפסוח על  הטלטלות ובצידן תעצומות הנפש 

שבאות לידי ביטוי בשירתה עזת המבע.


 

עידית ברק (עורכת הספר)

ליצירת קשר

0529240577 נייד

bottom of page